Apdovanojimas

Kovo 22 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijoje vyko Etnokultūrinius regionus atspindinčio kraštovaizdžio konkurso baigiamasis renginys. Šį konkursą organizavo Aplinkos ministerija kartu su Etninės globos taryba, kviesdamos savivaldybių administracijas, seniūnijas, bendruomenes, parkų direkcijas, nevyriausybines organizacijas ir kitus teikti paraiškas. Lukšių seniūnija šiam konkursui pristatė Zyplių dvaro sodybą. Konkurso komisija iš pateiktų 33 paraiškų atrinko ir apdovanojo labiausiai atspindinčias Lietuvos etnografinių regionų – Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Mažosios Lietuvos, Suvalkijos (Sūduvos) ir Žemaitijos – prigimtinę savastį. Zyplių dvaro sodyba pripažinta geriausiai atspindinčia savitus Sūduvos (Suvalkijos) regiono kraštovaizdžio bruožus.

IMG_0758 IMG_9237 IMG_9240