Teisinė informacija

Kultūros centro veikla grindžiama

Įstatymais:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais:

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais:

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimais,  Šakių rajono savivaldybės Mero potvarkiais, Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais:

ir kitais įstatymais bei teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimais.