Struktūra ir kontaktai

Pareigos Vardas, pavardė Kontaktai
Administracija
Direktorė Daiva Bukšnienė Tel. 8 345 44123 Mob. tel. 8 615 12 560 El.p. buksnienedaiva@gmail.com
Buhalterė Valentina Dubininkienė Tel. 8 345 44123 El.p. valentina.dubininkiene@gmail.com
Kultūros ir meno darbuotojai
Renginių organizatorė – parodų kuratorė Inesa Bagdanavičienė Tel. 8 345 44123 inesa0505@gmail.com
Administratorė turizmui Rūta Plėšikaitė Tel. 8 345 44123 El.p. ruta.plesikaite@gmail.com
Kultūrinės veiklos vadybininkė Giedrė Ciganskienė Tel. 8 345 44123 El.p. laimingiausia1@gmail.com
Kultūrinių projektų vadovė Giedrė Ciganskienė Tel. 8 345 44123 El.p. laimingiausia1@gmail.com
Kolektyvo vadovas Remigijus Poderis Tel. 8 345 44123 El. p. remigijus@poderis.lt
Kolektyvo vadovas Romas Skaizgirys Tel. 8 345 44123
Dailininkas Andrius Janulaitis Tel. 8 345 44123 El.p. suvalkgokas@yahoo.com
Ūkio darbuotojai
Ūkvedė Alvyra Janavičienė
Valytoja Kristina Kirkilienė
Darbininkas Vytas Jonaitis


Lukšių kultūros centro valdymo schema

Pareigybes (4)