Koncertas „Saulei įbridus į jūrą“

Kviečiame vasario 28 d., sekmadienį, 14 val. į Zyplių dvare vyksiantį koncertą „Saulei įbridus į jūrą“. Programoje lietuvių ir užsienio kompozitorių kūriniai, kuriuos atliks

Wang Yu (baritonas, Kinija),

 Wang Xiangou (fortepijonas, Kinija),

Zita Martinavičiūtė-Grigienė (sopranas, pedagogė)

Gražina Zalatorienė (fortepijonas, koncertmeisterė)

Bilieto kaina 2,5 Eur.

 

Gražina Zalatorienė – Lietuvos Muzikos ir teatro akademijos absolventė, profesoriaus L. Digrio klasėje baigusi fortepijono specialybės bei vargonų specialybės (asistentūros) studijas. Ji dirba LMTA Dainavimo katedroje koncertmeistere, aktyviai koncertuoja Lietuvoje bei užsienyje. Atlikėja dalyvavo tarptautiniuose dainininkų konkursuose Taline, Rygoje, Vienoje, Sankt-Peterburge, Romoje, Herceg Novy (Juodkalnija); festivaliuose „Sugrįžimai“, „Tytuvėnų festivalis“, „Aukštaitijos muzikos festivalis“, „Visagino pavasario muzika“ ir kituose. G. Zalatorienės repertuare lietuvių ir užsienio kompozitorių vokaliniai kūriniai. Ženklią repertuaro dalį sudaro religinės vokalinės muzikos kūriniai. Su įvairiais dainininkais įrašė vokalinės muzikos kompaktines plokšteles. Ji dalyvavo „Triumfo arkos“ projekte. Su styginių kvintetu „Soavita“ parengė ir atliko G. Pergolesi „Stabat Mater“.
Zita Martinavičiūtė-Grigienė – dainininkė (sopranas) ir pedagogė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventė, 1985 m. baigusi dainavimo specialybės studijas (prof. V. Daunoras), kamerinio dainavimo prof. – G. Kaukaitė. Nuo 1985 metų yra LMTA Choro dirigavimo katedros dėstytoja. 2009 m. suteiktas docento pedagoginis vardas. Taip pat dirba ir Lietuvos edukologijos universitete. Yra Muzikos katedros docentė. Dėstomas dalykas – dainavimas. Koncertavo NVS šalyse, Indijoje, Didžiojoje Britanijoje, Vengrijoje, Graikijoje, Slovėnijoje, Kroatijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Lenkijoje, Suomijoje. 2007 m. išleido kompaktinę plokšteles (CD) ,,Saulėgrįža“ su pianistu Romualdu Lukošium ir 2012 m. „Šaltiniai“, su styg. kvartetu „Akademija“. Parengė koncertinių programų, kurias atliko įvairių ansamblių sudėtyje. Pianistais: R. Biveiniene, R. Lukošium, su akordeonų orkestru „Consona“, styginių kvartetu „Musica camerata“, „ Akademija“, liaudies instrumentų ansambliu „Sutartinė“. Dalyvavo muzikos festivaliuose Graikijoje, Latvijoje, Lietuvoje. Z. Martinavičiūtės-Grigienės repertuare įvairių epochų kompozitorių arijos, romansai ir dainos. Taip pat lietuvių kompozitorių V. Kairiūkščio, J. Baltramiejūnaitės, J. Gruodžio, A. Kačanausko, K. Brundzaitės ir kt kompozitorių kūriniai, harmonizuotos liaudies dainos.  Vedė dainavimo meistriškumo kursus Bergeno universitete (Norvegija) pagal dėstytojų mainų Erasmus programą, taip pat Gardino J. Kupalos universiteto (Baltarusija) Menų ir dizaino fakluteto studentams, stažavosi Lenkijoje (Vroclavo universitetas), Islandijoje (Reykjaviko universitetas, Dainavimo meno akademija), Italijoje (Romos Šv. Cecilijos konservatorija). Dalyvauja tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose, yra tarptautinių ir nacionalinių konkursų komisijos narė.
Wang Xiangou (fortepijonas, Kinija) Mokytis skambinti fortepijonu pradėjo nuo 7 metų. 2010 metais įstojo į Anyango universitetą, kur baigė muzikos mokytojo specialybę 2014-ais ir tais pačiais įstojo į Lietuvos edukologijos universitetą magistro studijoms. Koncertuoja kaip solistė, emocionaliai ir savitai atlikdama lietuvių kompozitorių: M. K.Čiurlionio, B. Dvariono, S.Vainiūno, o taip pat užsienio kompozitorių kūrinius fortepijonui. Jaunoji atlikėja noriai dalyvauja koncertuose ir kaip koncertmeisterė. Koncertavo Jurbarke, Palangoje, Tauragėje, Vilniuje ir kt. miestuose, o taip pat kartu su Wang Yu dalyvavo TV laidose „Duokim garo“.
Wang Yu (baritonas, Kinija) Gimė 1988 m. 2010 -2014 m studijavo muzikos mokytojo specialybę Anyango pedagoginiame universitete Kinijoje. Nuo 2014 metų rugsėjo tęsia magistrantūros studijas Lietuvos edukologijos universitete, pasirinkęs dainavimo specializaciją. Jo dainavimo mokytoja doc. Zita Grigienė. Repertuare lietuvių kompozitorių originalios ir harmonizuotos dainos, W.A. Mozarto, J. Haydno, G.F. Hendelio, V.Belinio, G. Verdžio, R. Shumanno kūriniai, o taip pat kinų kompozitorių vokaliniai kūriniai. Koncertavo Plungėje, Mažeikiuose, Palangoje, Biržuose, Kaune ir kt. Lietuvos miestuose. Dalyvavo TV „Duokim garo“ laidose.

11130505_815910078485057_6395770339304100230_o