INFORMACIJA APIE VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2015 METŲ PROGRAMĄ

Vykdant Vietos bendruomenių savivaldos 2015 metų programą, Šakių rajono savivaldybės administracijos Lukšių seniūnijai skirta 1638,00 Eur. Vietos bendruomenių tarybos nariai nusprendė gautas lėšas panaudoti vietos bendruomenės viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, rekreacinių erdvių aprodinimas gėlėmis (gėlių daigų įsigijimas), vandens telkinio Lepšiuose pakrantės sutvarkymas ir pritaikymas rekreaciniams poreikiams (kuro pirkimas darbams atlikti), apsaugos nuo gamtos reiškinių renginių vietose sukūrimas  (palapinių įsigijimas) Vietos Bendruomenių Tarybos posėdžio 2015-03-12 protokolas Nr. VBT-1.

2015 metų rugsėjo mėn. už  546 Eur. įsigyti 100 vnt. gėlių daigų.

2015 m. gruodžio mėn. už 546 Eur.  įgigyta 589,06 l degalų.

2015 m. gruodžio mėn. už 546 Eur. įsigytos dvi PVC palapinės, kurios bus naudojamos bendruomenių renginiuose lauke.