Pro istorijos šydą. Teatras Zypliuose

Kviečiame pasklaidyti XX a. pradžios Lietuvos spaudą, kurioje minimas ir Zyplių kraštas.

Pateikiame Lietuvos Žinių 1910 m. lapkričio 6 (19) d. Nr. 88, trečiajame puslapyje yra žinutė apie Teatrą Zypliuose.