Skulptoriui Vincui Grybui atminti

Spalio 1–osios popietę Zyplių dvaro centriniuose rūmuose vyko diskusija – pasitarimas „Kaip minėsime skulptoriaus Vinco Grybo 125-ąsias gimimo metines?“. Pasitarime dalyvavo Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis, vicemerė Rima Rauktienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Augenija Kasparevičienė, Lukšių Vinco Grybo gimnazijos direktorė Nijolė Šapolienė, Lukšių seniūnijos seniūnas Vidas Cikana, Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė, Lukšių bibliotekininkė Inesa Bagdanavičienė bei Lukšių seniūnijos darbuotojos.

Pasitarimas pradėtas Vinco Grybo biografijos pristatymu bei citata iš skulptoriaus pamąstymų: „Jei esi sotus ir tave apniko ramybė – tapai tik būtybe, panašia į žmogų“. Vincas Grybas gimė 1890 m. spalio 3 d. Šakių apskrities Lukšių valsčiaus Pelenių kaime. Potraukį skultūrai V. Grybas pajuto labai anksti. 1904 m., Zyplių dvaro grafo Tomo Potockio dėka, Vincas Grybas, būdamas vos 14 metų, išsiunčiamas mokytis skulptoriaus amato į Varšuvą. Vienas žymiausių XX a. pirmos pusės lietuvių monumentaliosios  skulptūros  kūrėjų V. Grybas yra sukūręs Vytauto Didžiojo paminklą Kauno Laisvės alėjoje, Simono Daukanto skulptūrą Papilėje, „Žemaičio“ skulptūrą Raseiniuose, paminklą Vincui Kudirkai Kudirkos Naumiestyje, garsiąją tvorą su pelėdomis ir vazomis buvusioje Kauno meno mokykloje, Simono Daukanto, Petro Vileišio portretus, nemažai biustų, antkapinių paminklų, medalių, bareljefų, medalionų.

Susirinkę pasitarimo dalyviai dalinosi prisiminimais apie Vinco Grybo tėviškės likimą, bandymą ją išsaugoti. Aptarti skulptoriaus įamžinimai: Lukšių Vinco Grybo gimnazija, pavadinta skulptoriaus atminimui, įkurti Vinco Grybo muziejai Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje bei Jurbarke. Prisiminus skulptorių bei jo didelius nuveiktus darbus, nuspręsta inicijuoti skulptūros Vinco Grybo atminimui pastatymą. Pasitarimo dalyviai nusprendė ir toliau rinktis diskusijoms, kol skulptoriaus atminimas bus įamžintas skulptūroje.