Teatrų šventė

Balandžio 24 dieną, Zyplių dvaro Arklidžių galerijoje, vyko mėgėjų teatrų šventė „TEATRAS MUS VIENIJA”. Šventėje dalyvavo ir savo spektaklius pristatė keturi kolektyvai, atvykę iš skirtingų Lietuvos kraštų: Skirsnemunės teatro kolektyvas „Pakeleivis“ vaidino spektaklį „Revizorius“ pagal N. Gogolį (rež. B.Šneiderienė), Tauragės Liaudies teatras vaidino Stasio Žemaičio spektaklį „Mirta Činčibiraitė“ (rež. Genovatė Urmonaitė), Pilviškių mėgėjų teatras „Bajorgalis“ vaidino Moljero spektaklį „Daktaras per prievartą“ (rež. Irma Puodžiukaitienė) ir Lekėčių mėgėjų teatro kolektyvas vaidino Kazio Binkio spektaklį „Tamošius Bekepuris“ (rež. Vaida Brazaitienė). Dėkojame aktoriams, režisieriams ir visiems šventėje dalyvavusiems!

IMG_0274 IMG_0292 IMG_0311 IMG_0316 IMG_0323 IMG_0327 IMG_0338 IMG_0358 IMG_0364