Lenkiuos su meile prie kiekvieno,
Net nesvarstau, ar jiems to reikia?
Tik vakare, užbaigus dieną
Dėkoju Dievui. Jis nepeikia…
Man tyliai sako:“Ačiū, sese,
Tu užjautei Mane…“
Taigi… žingsniuoju daugel metų
Dievo palaimintam krašte.
(Iš knygos: G. Pasilauskienė „Kraujo lašu – į širdį“;2017.

Zyplių dvare eksponuojama Gražinos Balsytės – Pasilauskienės tapybos darbų paroda. Kviečiame visus aplankyti Zyplių dvarą ir apžiūrėti parodą!!