Profesorius Liudas Mažylis viešėjo Zyplių dvare

Raštuotas megztukas. Raudonas šalikas. Tai neatsiejami Liudo Mažylio, VDU profesoriaus, Vokietijos užsienio reikalų ministerijos archyve atradusio Lietuvos Nepriklausomybės aktą, įvaizdžio atributai. Balandžio 21-ąją profesorius Liudas Mažylis lankėsi Zyplių dvare, čia pristatė savo filatelijos parodą ir mintimis dalijosi su Zanavykų krašto žmonėmis. Šiuo garbiu svečiu pačioje renginio pradžioje džiaugėsi ir jį sveikino laikinasis Šakių rajono meras Juozas Puodžiukaitis, vicemeras Edgaras Pilypaitis, Lukšių kultūros centro renginių organizatorės Rimos Bakienės prašymu drauge su visa atsistojusia sale pagiedojo Tautišką giesmę.
Profesorius Liudas Mažylis, pristatydamas filatelijos parodą, kurioje dvylikos Vasario 16-osios Akto signatarų parašai, kalbėjo, kad šis parašų rinkimas, dažnas jų tyrinėjimas, buvo vienas iš pirmųjų „namų darbų“, paruošusių šiam didžiam atradimui. Vėliau sekė domėjimasis ir susirašinėjimas su Vokietijos archyvų darbuotojais, ryšių su Lietuvos Respublikos ambasados Vokietijoje darbuotojais užmezgimas. Visa tai ir lėmė didžiu visų lietuvių džiaugsmu kovo 29-ąją pasibaigusias Nepriklausomybės akto paieškas.
Atsakydamas į susirinkusiųjų klausimus profesorius Liudas Mažylis įvardino, kad jam brangiausia pasirodė agentūros Reuters publikacija, kurioje nepaminėtas nei jo vardas, nei pavardė, nei pedagoginis vardas – ši agentūra skelbė, kad tą dieną „Lietuva atrado savo Nepriklausomybės aktą“. Profesorius kalbėjo, kad šis Akto atradimas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio išvakarėse svarbus mums visiems ir mes visi galime savaip prisidėti prie šios svarbios datos minėjimo, Signatarų pagerbimo.
Svečias džiaugėsi, kad galėjo atvykti į Lukšius, kur Lukšių pradžios mokykloje 1863-1866 metais mokėsi patriarchas Jonas Basanavičius, į Zyplių dvarą, kuriame 1924 – 1944 m. veikė Žemesnioji žemės ūkio mokykla, įkurta ir visus gyvavimo metus administruota Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro Saliamono Banaičio sūnaus Justino Banaičio; į kraštą, kuriame gimė dar du signatarai – Jonas Vailokaitis ir Justinas Staugaitis, kur gimė Vinco Kudirkos sukurta Tautiška giesmė.
Liudui Mažyliui už atvykimą ir pasidalinimą savo mintimis, patirtimi ir įžvalgomis dėkodamas šiuo metu atostogaujantis Lukšių seniūnas Vidas Cikana paminėjo, kad profesorius nėra jau toks nežinomas, kaip iš pradžių jį bandė pristatyti žiniasklaida – juk profesorių puikiai pažįsta akademinė bendruomenė, tūkstančiai jo studentų. Iš Vido Cikanos rankų dovanų gavęs angelo statulėlę profesorius nusijuokė – visa ši Nepriklausomybės akto paieška neapsiėjo be Apvaizdos priežiūros: Vokietijos užsienio reikalų ministerijos archyvo darbuotojas, atsiuntęs profesoriui svarbių bylų sąrašą turi laibai gražią ir simbolinę pavardę – Angel.
Lukšių kultūros centro direktorė Daiva Bukšnienė įteikė gėlių ir padėkojo už susitikimą ne tik profesoriui Liudui Mažyliui, bet ir šį susitikimą suorganizuoti padėjusiam filatelistui Juozui Urbonui.
Vėliau profesorius Liudas Mažylis mielai fotografavosi ir dalino autografus visiems norintiems, taip pat apžiūrėjo Zyplių dvaro arklidžių ir rūmų pastatuose veikiančias parodas.