Tautinio kostiumo metamas ir Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo renginiai Lukšiuose

Lukšiečiai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną minėti pradėjo dar šios šventės išvakarėse – penktadienį, kovo 10-ąją. Tądien Zyplių dvare buvo atidaryta dailininkės Ilonos Daujotaitės Janulienės Tautinio kostiumo metams skirta tapybos paroda „Laiko juosta“. Ši paroda glaudžiai susijusi su pernai metais Zyplių dvare eksponuota tapytojos paroda „Budėjimas“, kuri buvo skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtpenkmečiui.
Parodos “Laiko juosta“ paveiksluose išryškintos praeities estetinės vertybės istoriniuose kostiumuose iš visus penkių etnografinių regionų, baltiškų apdarų, papuošalų bei tautinės aprangos fragmentuose. Paroda pavadinta vieno iš kūrinių vardu, atspindinčiu mūsų tautinės atminties įamžinimą tapyboje. Džiugu, kad Ilonos Daujotaitės paroda „Laiko juosta“ Tautinio kostiumo metais pirmiausia išeksponuota Lukšiuose, Zyplių dvaro cenrinių rūmų erdvėse. Vėliau ši paroda keliaus per kitas Lietuvos parodų galerijas ir sales.
Ilonos Daujotaitės Janulienės parodos „Laiko juostą“ atidarymą sodriom spalvom papuošė Sintautų kultūros centro folklorinio ansamblio „Santaka“ dainos ir muzika. Ansambliečiai ne tik dainavo liaudies dainas, tačiau ir pasakotoja Emilija Petravičienė tarmiškai papasakojo linksmą nutikimą, lūpine armonikėle ne vieną melodiją sugrojo Albinas Tarnauskas, smuiku pagriežė Sigita Duobaitė, o vėliau kartu dar armonika užgrojo Sigitas Duoba ir basete pagriežė ansamblio vadovė Jūratė Navickienė. Susirinkusiuosius džiugino ne tik folklorinės dainos ir muzika, bet ir gražūs tautiniai kostiumai, kuriais taip pat pasipuošė ir Lukšių kultūros centro darbuotojos.
Kalbėdama apie savo tapybos darbus Ilona Daujotaitė sakė, kad tradicijas, papročius, lietuvybę kiekvienas puoselėjame, taip, kaip jaučiame, kaip galime: kas daina, kas šokiu, kas muzika, o kas – tapydamas mums svarbiausius tautos, istorijos, mūsų tapatumo ir savasties simbolius. „Kas, jei ne mes, kada – jei ne dabar?“ – retoriškai klausė parodos „Laiko juosta“ autorė.
Į šį renginį atskubėjo ir Šakių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Papievienė. Ji džiaugėsi, kad tapytoja Ilona Daujotaitė į Zyplių dvarą atvežė jau antrąją savo parodą, šį kartą nuostabiai nutapytus, pagal regionus atpažįstamus tautinius kostiumus.
Visus susirinkusiuosius su Tautinio kostiumo metais ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėmis pasveikino Lukšių miestelio seniūnas Vidas Cikana.
Na, o kovo 11-ąją į Zyplių dvarą rinkosi dainuojamosios poezijos gerbėjai, mat tą dieną čia koncertavo bardas Kazimieras Jakutis – Pagulbis. Pirmiausiai visus susirinkusiuosius su švente paskveikino Lukšių miestelio seniūnas Vidas Cikana, prisiminęs istorines Nepriklausomybės akto pasirašymo aplinkybes, tuomet išgyventus jausmus. Vėliau visi pasinėrė į jausmingos Kazimiero Jakučio kuriamos muzikos garsus. Koncertas buvo skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, jame skambėjo tiek paties atlikėjo, tiek Jono Strielkūno, Antano A. Jonyno žodžiais kurtos dainos apie Motiną, apie Tėvynės gamtą, apie Gimtinę ir jos ilgesį. Šį koncertą dovanojo Asociacija „Lukšių bendruomenės centras“