Vasario 16-osios minėjimas Lukšiuose

Vasario 16-ąją Lukšiuose džiugiai ir prasmingai švęsta 99-osios Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos metinės. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas Vytautas Insoda, Lukšių šv. Juozapo bažnyčioje. Po šv. Mišių visi šventės dalyviai rinkosi į Atminties skverelį, kuriame pašventintas paminklas lukšiečiui, Tauto apygardos partizanų vadui, kovotojui už Laisvę – Aleksandrui Grybinui – Faustui. Paminklas pastatytas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro iniciatyva, šiame centre dirba ir paminklo autorius – Jonas Jagėla. Prie paminklo kalbėjo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Šakių filialo narys Arvydas Pyragas, Šakių rajono laikinasis meras Juozas Puodžiukaitis, Lukšių seniūnas Vidas Cikana, Aleksandro Grybino – Fausto dukterėčia.
Vėliau šventė tęsėsi Lukšių kultūros namuose, kur šventinį pranešimą skaitė lukšietė, Griškabūdžio gimnazijos lietuvių kalbos vyr. mokytoja Karolina Statkevičiūtė-Grockienė, koncertavo Lukšių V. Grybo gimnazijos mažieji dainininkai ir šokėjai. Lukšių seniūno Vido Cikanos nominacijos „Žmogus yra didis“ įteiktos Šakių rajono cukralige sergančiųjų klubo „Linelis“ pirmininkei Birutai Jančaitienei, Liepalotų kaimo bendruomenės centro „Tėviškė“ pirmininkei Alvyrai Janavičienei, lukšiečiui – Aliui Staugaičiui, išeiviui iš Šakių krašto – Pranui Povilaičiui ir Lukšių skautų organizacijai bei jų vadovei, mokytojai Jolitai Zokienei. Šventinius sveikinimo žodžius tarė Lukšių seniūnas Vidas Cikana, Šakių rajono laikinasis meras Juozas Puodžiukaitis, Kauno Zanavykų bendrijos pirmininkė Regina Motienė.
Šventę baigė nuotaikingas Baraginės kaimo jaunimo kapelos „Svaja“ (vadovas Antanas Maziliauskas) koncertas.
Su švente, Lietuva !

« 1 2 »