Gedulo ir vilties dienos minėjimas

Antradienį, birželio 14-ąją, Lukšių seniūnijoje buvo paminėtos 75-osios masinių trėmimų, prasidėjusių 1941 m. birželio 14-osios naktį, metinės. Šią dieną, atminties koplytėlė, esanti Lukšiuose, papuošta ąžuolo lapų vainikais, uždegtos žvakutės, Staliorių koplyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už tremties aukas.
Zyplių dvare, minint Gedulo ir Vilties dieną, buvo atidaryta Vilkaviškio rajono žmonių su negalia menų centro „Gyvybės jėga“ tautodailės darbų paroda, literatūrinę muzikinę kompoziciją kūrė šios organizacijos literatai Salomėja Mikelaitienė, Aldona Maksvytienė, Vida Vosylienė, Bronė Vyšniauskienė, Kajatonas Eismantas ir Lukšių kultūros centro vokalinis ansamblis „Daina“, vadovas Remigijus Poderis.