„Spalvų muzika“

Kovo 18 dieną, Zyplių dvaro centriniuose rūmuose, įvyko dailininko Jono Daniliausko tapybos parodos „Spalvų muzika“ atidarymo renginys.
Jonas Daniliauskas nuo 1976 m. yra surengęs daugiau kaip 70 personalinių parodų Lietuvoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Jungtinėje Karalystėje, o šiais metais paroda atvyko ir į Zyplių dvarą. Nuo 1982 m. yra dalyvavęs per 150 kolektyvinių parodų Lietuvoje ir užsienyje. Menotyrininkas Antanas Adrijauskas sako: „Jono Daniliausko kūryba yra viena ryškiausių lietuviškumo manifestacijų mūsų dailėje, kadangi drobės persmelktos kūrėjo vaizduote užvaldančių tautiškumo idėjų; čia nuolatos primenama apie tėvų ir protėvių žemę, gimtinės kraštovaizdžius, juose gyvenančius padarus, gyvenimo būdo dvasią, papročius.“
Tapybos parodos „Spalvų muzika“ atidaryme skambėjo Šakių ¬„Varpo“ mokyklos dueto Kajaus Jesevičiaus ir Urtės Glikaitės atliekamos dainos, duetui akomponavo Sonata Povilaitienė, mokytoja Ingira Jakienė. Autoriui spalvingus sveikinimo žodžius tarė Šakių rajono savivaldybės atstovai, kolegos, artimieji ir draugai. Dėkojame visiems atvykusiems! O dar neišvydusius spalvų muzikos – kviečiame atvykti!
IMG_9321 IMG_9325 IMG_9354 IMG_9356 IMG_9345 IMG_9346

Kovo 11 – oji

Kovo  11 – osios proga, Lukšiuose, vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo šventė. Minėjimas prasidėjo Šv. Mišiomis, Šv. Juozapo bažnyčioje, kurios buvo skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti ir savo bendryste palaikyti karo baisumus patiriančią Ukrainos tautą. Po Šv. Mišių visi kartu sugiedojome Lietuvos himną. Minėjimo metu sveikinimo žodį tarė Lukšių miestelio seniūnas Vytautas Andziulevičius, bei buvęs ilgametis miestelio seniūnas Vidas Cikana. Kraštietė Sima Kazarian skaitė nformacinį pranešimą „Penktoji kolona“, taip pat minėjime buvo skaitomas pranešimas apie buvusį Lukšių parapijos kleboną, dirbusį bažnyčios labui ir tėvynės Atgimimui, Lionginą Kunevičių. Renginio metu skambėjo Ramunės Šapolaitės atliekamos dainos. Šventinį minėjimą užbaigėmė prie atminimo koplytėlės, visi kartu sugiedodami Maironio „Lietuva brangi“.
Nuoširdžiai dėkojame Lukšių parapijos klebonui Eugenijui Naujaliui, Simai Kazarian, Ramunei Šapolaitei ir visiems atvykusiems švęsti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną kartu!

IMG_9243 IMG_9250 IMG_9261 IMG_9269