Jubiliejinė Genutės Bučiūnienės paroda „Ilgas kelias..“

Š. m. vasario 22 d. Zyplių dvare atidaryta Jubiliejinė Genutės Bučiūnienės paroda „Ilgas kelias..“ Autorę sveikino Lukšių kultūros centro direktorė Daiva Bukšnienė, Šakių tautodailininkų bendrijos dailius nariai su pirmininku – Lukšių miestelio seniūnu Vidu Cikana, Zanavykų muziejaus darbuotojos, Jankų ir Paluobių kaimų bendruomenės, Lukšių miestelio bibliotekininkė Rima Bakienė. Iš Kauno atvyko ir Genutės jaunystės draugai – šuolininkai į vandenį. Gražius žodžius ir sveikinimus dovanojo kaimynai, artimieji ir šeimos nariai. Renginio metu muzikinius kūrinius atliko Lukšių kultūros centro kamerinė grupė. Kviečiame visus apsilankyti ir apžiūrėti Genutės Bučiūnienės parodą!

Vasario 16 – osios minėjimas Lukšiuose

Vasario 16 – ąją Lukšiuose džiugiai ir prasmingai švęstos 101-osios Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos metinės. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas Vytautas Insoda, Lukšių šv. Juozapo bažnyčioje. Vėliau šventė tęsėsi Lukšių kultūros namuose. Svečius pasitiko Liepalotų kaimo kapelos nariai (vad. R. Skaizgirys).Šventinį sveikinimą tarė Lukšių miestelio seniūnas Vidas Cikana. Koncertavo Lukšių V. Grybo gimnazijos mažieji dainininkai „Rasos lašeliai“ (vad. R. Kurienė), R. Poderio vadovaujama kamerinė grupė. Renginio metu Lukšių „Ąžuolo“ draugovės skautai (vad. J. Zokienė) nunešė vainiką prie Aleksandro Grybino – Fausto paminklo Lukšiuose. Lukšių seniūno Vido Cikanos nominacijos „Žmogus yra didis“ įteiktos Lepšių bendruomenės narei Ramutei Matusevičienei, Lukšių V. Grybo gimnazijos direktorei Nijolei Šapolienei, Lukšių kultūros centro direktorei Daivai Bukšnienei, Lukšių moterų klubui „Fedora“, lukšiečiams Gintautui Linartui ir Juozui Pranaičiui, Danutei Klimaitienei, Linai Matusevičiūtei.
Šventę užbaigė linksmas Vytauto Šiškausko koncertas.
Su švente, Lietuva!!

Zyplių dvare eksponuojama Saulenos Valatkaitienės jubiliejinė šiaudinių sodų paroda. Kviečiame aplankyti!IMG_3723