„Užgavėnių zbitkos“

Ir ko tik nedarėm, kad ta žiema bėgtų iš kiemo… Blynus kepėm ir lašinius skanavom, ratelyje šokom ir gerklas atidarę dainavom, baisiausiai gražiausią kaukę išrinkom ir blynų čempioną paskelbėm, gražuolę morę dūmais paleidom, žaidimus žaidėm ir kitas zbitkas krėtėm.
Nuoširdžiai dėkojame visiems atvykusiems į Užgavėnių zbitkas ir padėjusiems žiemą vyti iš kiemo!
IMG_0146 IMG_0157 IMG_0224 IMG_0232 IMG_0241 IMG_6749 IMG_6753