Teisinė informacija

Kultūros centro veikla grindžiama

Įstatymais:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais:

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais:

Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimais,  Šakių rajono savivaldybės Mero potvarkiais, Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais:

ir kitais įstatymais bei teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimais.

Informacija apie įstaigos reorganizavimą

Vykdant Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. T-75 „Dėl sutikimo reorganizuoti Šakių rajono savivaldybės biudžetines įstaigas Kudirkos Naumiesčio kultūros centrą, Sintautų kultūros centrą, Griškabūdžio kultūros centrą, Lukšių kultūros centrą ir Gelgaudiškio kultūros centrą, prijungiant juos prie Šakių kultūros centro“, sudarytas „Šakių rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų Kudirkos Naumiesčio kultūros centras, Sintautų kultūros centras, Griškabūdžio kultūros centras, Lukšių kultūros centras, Gelgaudiškio kultūros centras reorganizavimo prijungimo būdu prie Šakių kultūros centro sąlygų aprašas“ (Reorganizavimo sąlygų aprašas).

Reorganizavimo sąlygos

Dėl Reorganizavimo sąlygų aprašo kreiptis į Lukšių kultūros centrą, el. p. Zypliudvaras@gmail.com