Kovo 11 – oji

Kovo  11 – osios proga, Lukšiuose, vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo šventė. Minėjimas prasidėjo Šv. Mišiomis, Šv. Juozapo bažnyčioje, kurios buvo skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti ir savo bendryste palaikyti karo baisumus patiriančią Ukrainos tautą. Po Šv. Mišių visi kartu sugiedojome Lietuvos himną. Minėjimo metu sveikinimo žodį tarė Lukšių miestelio seniūnas Vytautas Andziulevičius, bei buvęs ilgametis miestelio seniūnas Vidas Cikana. Kraštietė Sima Kazarian skaitė nformacinį pranešimą „Penktoji kolona“, taip pat minėjime buvo skaitomas pranešimas apie buvusį Lukšių parapijos kleboną, dirbusį bažnyčios labui ir tėvynės Atgimimui, Lionginą Kunevičių. Renginio metu skambėjo Ramunės Šapolaitės atliekamos dainos. Šventinį minėjimą užbaigėmė prie atminimo koplytėlės, visi kartu sugiedodami Maironio „Lietuva brangi“.
Nuoširdžiai dėkojame Lukšių parapijos klebonui Eugenijui Naujaliui, Simai Kazarian, Ramunei Šapolaitei ir visiems atvykusiems švęsti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną kartu!

IMG_9243 IMG_9250 IMG_9261 IMG_9269