„Spalvų muzika“

Kovo 18 dieną, Zyplių dvaro centriniuose rūmuose, įvyko dailininko Jono Daniliausko tapybos parodos „Spalvų muzika“ atidarymo renginys.
Jonas Daniliauskas nuo 1976 m. yra surengęs daugiau kaip 70 personalinių parodų Lietuvoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Jungtinėje Karalystėje, o šiais metais paroda atvyko ir į Zyplių dvarą. Nuo 1982 m. yra dalyvavęs per 150 kolektyvinių parodų Lietuvoje ir užsienyje. Menotyrininkas Antanas Adrijauskas sako: „Jono Daniliausko kūryba yra viena ryškiausių lietuviškumo manifestacijų mūsų dailėje, kadangi drobės persmelktos kūrėjo vaizduote užvaldančių tautiškumo idėjų; čia nuolatos primenama apie tėvų ir protėvių žemę, gimtinės kraštovaizdžius, juose gyvenančius padarus, gyvenimo būdo dvasią, papročius.“
Tapybos parodos „Spalvų muzika“ atidaryme skambėjo Šakių ¬„Varpo“ mokyklos dueto Kajaus Jesevičiaus ir Urtės Glikaitės atliekamos dainos, duetui akomponavo Sonata Povilaitienė, mokytoja Ingira Jakienė. Autoriui spalvingus sveikinimo žodžius tarė Šakių rajono savivaldybės atstovai, kolegos, artimieji ir draugai. Dėkojame visiems atvykusiems! O dar neišvydusius spalvų muzikos – kviečiame atvykti!
IMG_9321 IMG_9325 IMG_9354 IMG_9356 IMG_9345 IMG_9346

Kovo 11 – oji

Kovo  11 – osios proga, Lukšiuose, vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo šventė. Minėjimas prasidėjo Šv. Mišiomis, Šv. Juozapo bažnyčioje, kurios buvo skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti ir savo bendryste palaikyti karo baisumus patiriančią Ukrainos tautą. Po Šv. Mišių visi kartu sugiedojome Lietuvos himną. Minėjimo metu sveikinimo žodį tarė Lukšių miestelio seniūnas Vytautas Andziulevičius, bei buvęs ilgametis miestelio seniūnas Vidas Cikana. Kraštietė Sima Kazarian skaitė nformacinį pranešimą „Penktoji kolona“, taip pat minėjime buvo skaitomas pranešimas apie buvusį Lukšių parapijos kleboną, dirbusį bažnyčios labui ir tėvynės Atgimimui, Lionginą Kunevičių. Renginio metu skambėjo Ramunės Šapolaitės atliekamos dainos. Šventinį minėjimą užbaigėmė prie atminimo koplytėlės, visi kartu sugiedodami Maironio „Lietuva brangi“.
Nuoširdžiai dėkojame Lukšių parapijos klebonui Eugenijui Naujaliui, Simai Kazarian, Ramunei Šapolaitei ir visiems atvykusiems švęsti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną kartu!

IMG_9243 IMG_9250 IMG_9261 IMG_9269

Mūsų, kaip ir viso pasaulio, mintys nukreiptos į Ukrainą. Žiemos gąsdinti nebereikia, nes tam, kaip ją išgąsdino artilerijos pabūklai Ukrainoje, neprilygs jokie mūsų gąsdinimai. Atsisakome linksmybių ir pranešame, kad renginys ATŠAUKIAMAS.

UŽGAVĖNĖS

„Kai rankos niežti…“

Vasario 24 d. Arklidžių galerijoje vyko medžio drožėjo Eirimo Martūno jubiliejinė darbų paroda „Kai rankos niežti…“ Kūrybinis medžio drožėjo Eirimo Martūno kelias prasidėjo nuo dežučių, šaukštų, gėlių lentynėlių drožimo. Zyplių dvare įkurtose meno galerijose galima apžiūrėti plenero metu Eirimo sukurtus muzikos instrumentus: birbynes, piemens ragus, kankles, taip pat baldus, indus, skrynutes, Užgavėnių kaukes, įvairių dydžių Rūpintojėlius. Parodos atidarymo metu skambėjo kanklių muzika, liejosi gražūs sveikinimo bei padėkos žodžiai, visi su džiugesiu grožėjosi Eirimo darbų paroda. Dėkojame atvykusiems svečiams, vaikų folkloro  ansamblio „UŽNOVIETIS“ kanklinikams, bei jų vadovei Nijolei Černevičienei ir visiems susirinkusiems! Parodą galima apžiūrėti iki balandžio 19 dienos. Maloniai lauksime!:)
IMG_8858 IMG_8899 IMG_8906 IMG_E8832

Vasario 16 – osios šventė

 

Vasario 16 – ąją dieną, Lukšiuose, vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Lukšių Šv. Juozapo bažnyčioje, vėliau šventė persikėlė į Lukšių kultūros namus, kur vaikščiojo pasipuošusios lietuvaitės, skambėjo dainos Lietuvai ir spindėjo trispalvės spalvos. Šventės metu sveikinimo žodį tarė Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, mero pavaduotojas Darius Jakavičius, Lukšių miestelio seniūnas Vytautas Andziulevičius, Lukšių Šv. Juozapo parapijos klebonas Eugenijus Naujalis ir buvęs ilgametis miestelio seniūnas Vidas Cikana. Po šventinių kalbų vyko apdovanojimų „ŽMOGUS YRA DIDIS“ teikimas. Buvo apdovanoti penki nominantai: Eugenija Maksvytienė, Tadas Bybartas, Rita Vosylienė, Rūta Bernotavičienė bei LIONS klubas. Lietuvos gimtadienio šventę vainikavo operos solisto Egidijaus Bavikino koncertas, atlikėjui akomponavo pianistė Beata Vingraitė Andriuškevičienė.
Nuoširdžiai dėkojame Lukšių „Ąžuolo” draugovės skautams, Urtei Glikaitei už dainas, svečiams už šventines kalbas, nominantams ir visiems atvykusiems švęsti Lietuvos gimtadienį kartu!

IMG_8692 IMG_8734 IMG_8756 IMG_E8517